,

Tankens kraft

Jag tror inte på slumpen ja tror på att du själva hela tiden har möjligheten att skapa dina egna förutsättningar för att bli en vinnare. …What goes around comes around!

Jag har alltid varit intresserad av psykologi. Jag vill förstå varför personer gör saker som dom gör och tänker som dom gör. Ifrån början ville jag veta varför jag själv reagerar som jag gör i olika situationer. För att ha möjligheten att påverka mina egna framgångar.

Psykologi är ett sånt ämne som jag kan läsa hemma bara för skojjs skulle men det var först när läste boken Fotbollens insida av Willi Railo och Sven-Göran Eriksson som jag verkligen fick upp ögonen för prestationspsykolgi. Det var då jag insåg hur mycket jag kunde påverka mina resultat och hur viktigt det var att träna i en miljö där människor stöttade varandra oavsett resultat.

Jag har säkert läst hela boken 5 gånger men det är ju pga min dyslexi. Boken räknas helt klart som ett av mina bästa bokköp. Boken handlar om hur du kan använda din mentala styrka för att bättre kunna utnyttja dina resurser. Willie Railo och Sven-göran Eriksson blandar teori med praktiska exempel och det göra att du som läsare får en bra förståelse för teorin.

Det är flera situationer i boken som i alla fall jag fick ”aha” upplevelser av. Saker som jag funderat över men som jag nu förstår bättre. Att bli medveten om hur du reagerar i olika situationer är det första steget i att kunna påverka dina möjligheter. Nästa steg är att träna på att ändra sina tankebanor och reaktion ifrån att vara negativa till positiva istället. Det sista steget är att bemästra dom här teknikerna så att dom blir en naturlig del av dig.

Ett exempel på saker jag lyckats ändra i mitt tankesätt är mina tankar kring nervositet. När jag blir nervös så vänder jag den negativa tanken till något positivt. Jag vet att nervositet är en naturlig reaktion för kroppen då den förbereder sig på att prestera bättre. När jag blir nervös så tänker jag att det är för att ja ska lyckas prestera bättre och att det alltså är bra att vara nervös när jag tex tävlar.

Vet du själv några situation där du skulle ha nytta av att vända negativa tankar till positiva?

DSC02117
Fotbollens insida av Wille Railo och Sven-Göran ”Svennis” Eriksson

Av erfarenhet hade jag insett att klubben, eller ”lagets” mentalitet va helt avgörande för hur pass bra jag själv och andra skulle lyckas. Jag visste att även om kampsport är en individuell sport så var personerna i gruppen endå beroende av varandra för att nå framgångar. Oavsett om alla personer i gruppen ville tävla eller ej så ville jag träna fram en mentalitet i gruppen där vi stöttade varandra och som gjorde att personerna i gruppen kände sig som vinnare oavsett resultat. Bara dom gjorde sitt bästa utifrån sina förutsättningar så kunde dom gå stolta därifrån.

Mitt mål var och är fortfarande att få en bra vinnarmiljö och stark vi känsla i klubben. Jag vill att personerna som tränar hos oss ska känner sig accepterade oavsett mål, etnisk bakgrund och kön. För mig har det här alltid varit en självklarhet eftersom jag själv blivit ifrågasatt och känt att ja inte hört hemma någonstans.

Jag har nu efter några år som ledare insett att det bästa jag kan ge en elev är möjligheten att själv kunna påverka sin egen prestation. Att visa att jag tror på dom och att få dom att tro på sig själva. …som Åke och Totto trodde på mig när jag själv starkt tvivlade i början av min karriär.

Ensam är kanske stark men tillsammans kan vi göra så mycket mer. Varje person i en grupp är viktigt för att hela gruppen ska kunna bli ett vinnarlag och att du som individ ska kunna lyckas. Om du själv hjälper och stöttar andra i din grupp när dom börjar bli trötta, när psyket följer med och dom börjar tvivla på dig själva ….så kommer även du ha lättare att lyckas i framtiden oavsett vilka personliga mål du har.

Tillsammans kan vi bli vinnare om vi hjälper varandra.

…Fortsättning